Monthly Archives:september 2015

Dood! Maar nog niet begraven…

06 sep 15
R.A. de Jong
2 comments

Hoeveel schokkende beelden en dito berichten krijgen we de komende jaren nog onder ogen?

Smokkelaars die hun zakken rijkelijk vullen met het geld van wanhopige mensen. Zit het geld eenmaal in hun zak dan kan elke vluchteling letterlijk doodvallen. Wat voor monsters schuilen er in dit soort types? De angst van een ander gebruiken om zichzelf te verrijken! Mensensmokkel is iets wat al eeuwen bestaat en iedere vluchteling weet dat de reis vol risico’s en gevaren zal zijn. Wat er bij mij niet in kan, is dat een mensenleven geen cent waard is voor dit schorem. Ik durf te wedden dat ze voor hun eigen hond meer gevoel hebben dan voor een willekeurig medemens.

Sommige groeperingen villen mensen levend voor hun ideologie, onthoofdingen zijn geen uitzondering, homo’s van hoge gebouwen gooien is niks bijzonders. Mensen levend verbranden of onschuldigen met behulp van explosieven opblazen zijn andere alternatieven. De hele wereld is geschokt bij het zien van beelden die te gruwelijk zijn voor woorden en niet te bevatten zijn voor de meeste bewoners van deze planeet. De mensensmokkelaars doen zeker niet onder qua wreedheden. Net als in WOII worden de mensen als beesten in het laadruim van een schip gepropt. Een paar centimeter bewegingsruimte per persoon en onvoldoende zuurstof voor de opeengepakte mensenmenigte. Met honderden tegelijk laten ze zich als makke schapen het ruim in praten. Als iedereen op de propvolle boot een plek heeft kunnen bemachtigen worden de luiken gesloten en vervolgens dichtgelast. Hetzelfde geldt voor de vrachtwagens die afgeladen met wanhopige mensen de grens over proberen te komen. Alles potdicht, geen enkele mogelijkheid meer om te ontsnappen. Voor de reis naar de vrijheid hebben ze alles over. Iedereen zoekt in zijn leven naar rust en vrede. Voor duizenden komt deze wens inderdaad uit en is het een rust die eeuwig duurt.

De geschiedenis herhaalt zich, in 1940-1945 waren het veewagens achter een locomotief. Nu gebeurt het met boten of vrachtwagens. Zij hebben net zo weinig kans op overleven als hun voorgangers toentertijd. Het op het strand aangespoelde dode kindje van 3 jaar schokt de wereld. Waarom is dit zo confronterend? Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Er zijn al duizenden kinderen wereldwijd omgekomen door oorlogsgeweld en vluchtpogingen. Van die andere legio omgekomen vluchtelingen zien we weinig. Als we het niet zien is het er blijkbaar ook niet! Wat ook de beweegredenen mogen zijn om te vluchten, oorlog, geweld of gelukszoekers, er is niets wat een dergelijke mensonterende behandeling van wanhopige mensen rechtvaardigt. Als smokkelaars zich zo graag willen verrijken aan mensen die met de rug tegen de muur staan, geef ze dan in ieder geval een kans om te ontsnappen als het misgaat. Zwemvesten voor iedere passagier, kleine groepen mensen in plaats van honderden op een boot die eigenlijk maar geschikt is voor maximaal vijftig man. Wat er nu op grote schaal gebeurt is mensen levend laten verzuipen in vrachtruimen van schepen of ze laten stikken in laadruimtes van vrachtauto’s. Het is niks minder dan genocide. De wereld ziet het en kijkt toe, net als 70 jaar geleden.

Jaren terug raakte ik in Berlijn aan de praat met een oud DDR-er van rond de vijftig jaar. Hij vertelde me over zijn leven in de DDR en het meest frappante wat hij tijdens dit gesprek zei, was: “Van mij mag de Muur terug”. Voor een doorsnee mens een onbegrijpelijke uitspraak. Hij omschreef het als volgt: “Mijnheer, in de DDR had ik een huis, een baan en kon ik eten. Als je de regels in acht nam had je weinig te vrezen. Het was geen luxueus leven, maar ik wist waar ik aan toe was. Nu ben ik vrij in een vreemd land, al jaren werkloos en heb amper geld om eten te kopen…  wat heb ik dan aan die vrijheid en wat is die waard?”

Ik denk dat hetzelfde verhaal opgaat voor massa’s vluchtelingen uit Syrië, Libië, en Irak. De voormalig verdreven dictators waren beslist geen “lekkere jongens”, maar nog redelijk tam in vergelijk tot de huidige creaturen die er rond lopen. Saddam Hoessein en Ghadaffi regeerden met ijzeren hand en onder hun schrikbewind gebeurden er mensonterende en afschuwelijke dingen. Hetzelfde gold voor Assad. Maar zaken die nu spelen zoals massale uittochten, terroristische aanslagen, burgeroorlogen en massamoorden waren in hun regeerperiode niet zo veelvuldig en exceptioneel aanwezig als vandaag de dag.

Andere landen proberen al jarenlang hun waarden en normen op te leggen aan deze landen. We moeten ons afvragen of de inmenging in die buitenlandse politiek nou zo verstandig is. Niet overal zal democratie haalbaar zijn, er zijn te veel tegenstrijdige belangen. Het is geen geheim dat landen aangevallen worden op basis van indirecte bewijslast of onvolledige informatie. Het enige waar het in deze wereld om draait is geld en macht. Men is bereid over lijken te gaan om doelen te halen. Zouden buitenstaanders zoveel invloed uit oefenen in deze landen als er niets te halen zou zijn? Olie bezit, productie en distributie is van wereldbelang en zijn sterke drijfveren in deze. En met dit voor ogen zijn we weer terug bij af. Dat het onmenselijk leed en verdriet met zich meebrengt, boeit alleen diegene die nog compassie hebben voor hun medemens.

Het geweld in het Midden Oosten is onbeheersbaar geworden en uitbreiding naar de rest van Europa is een feit. Er is een vacuüm aan het ontstaan in de Westerse wereld ten opzichte van het Midden Oosten. We kunnen het niet meer stoppen, de politiek zit met de handen in het haar en ook onze regering kan niet met deze situatie omgaan. Het is te massaal en te complex. Miljoenen mensen gaan nog een veilig heenkomen zoeken in Europese landen. De democratie is terrein aan het verliezen, andere culturen en gebruiken overspoelen ons land. Ze hebben bereikt wat ze wilden… Eén Europa en een instabiel Midden Oosten. De vraag is niet of, maar wanneer de eerste lijken bij onze kustlijn aanspoelen Zou het eindeloze geblaat van onze politieke bewindvoerders omgezet worden in structurele daden als ze hiervan ooggetuige zijn? Niet pappen en nathouden maar gezamenlijk aanpakken!

Op de vlucht voor schrikbewinden, uitgekleed door mensenhandelaren. De dood vinden tijdens een mensonterende tocht om uiteindelijk in vrijheid begraven te worden.

 

R.A. de Jong / ambulancehulpverlening.com