Blog Detail

Ambulanceverpleegkundige – Zwaar onderbetaald!!

13 mei 15
R.A. de Jong
14 comments

De acties bij diverse ambulancediensten in het land zijn inmiddels in volle gang en terecht! De nieuwe CAO had afgelopen januari al in moeten gaan. Nu, tien onderhandelingsrondes verder is er nog geen akkoord bereikt. De maat is vol voor de ambulanceverpleegkundigen en de ambulancechauffeurs!

Na 37 jaar ambulance ervaring en nog steeds fulltime alle diensten draaiend, vind ik het hoog tijd dat niet alleen het salaris maar ook andere werkgerelateerde zaken aan de huidige realiteit moeten worden aangepast. Al jaren worden ambulanceverpleegkundigen contractueel aangesteld en ingeschaald op MBO niveau. De uitvoering van de werkzaamheden ligt echter op HBO, eigenlijk zelfs HBO+ niveau en qua functioneren wordt dit ook echt verwacht van de ambulanceverpleegkundigen. Sterker zelfs, ze nemen over het algemeen alleen HBO verpleegkundigen met extra aantekeningen (specialisaties/aanvullende opleidingen) aan bij het vervullen van de vacatures. Vervolgens gaan deze verpleegkundigen nog een verplichte intensieve 1 jaar durende opleiding specifiek voor de ambulance volgen. Een verplichte specialisatie die behaald moet worden! Wat klopt er niet in dit plaatje? De eisen aan ambulancepersoneel zijn de afgelopen jaren met sprongen toegenomen. Maar de waardering van de functies is nooit aangepast. Daarbij heeft het ambulancepersoneel weinig mogelijkheden om hun eisen door middel van stakingen kracht bij te zetten. Op luchthavens kunnen ze staken en treinen rijden gewoon niet als ze staken of doen stiptheidsacties… die mogelijkheden zijn er bij ons niet. Je kunt iemand met een hartinfarct of slachtoffers van een zwaar ongeval niet op straat laten liggen.

HBO-ers uit andere disciplines denk bijvoorbeeld aan Communicatie, Informatica, Personeel en Organisatie verdienen bij aanvang van hun loopbaan, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheden, al beduidend meer dan een ambulanceverpleegkundige met al zijn specialisaties en een 20 jarig dienstverband. Als je met hen spreekt, zijn zij ook uiterst verbaasd hoe bedroevend laag de salariëring van onze beroepsgroep is en vrijwel iedereen vind dit ook zeer onterecht.

Daarnaast hoeven deze HBO-ers geen beslissingen te nemen op leven en dood. Zij hoeven ook geen medische handelingen te verrichtten die eigenlijk voorbehouden zijn aan artsen. Een schril contrast tussen werk en beloning. Behalve de salariëring zijn er natuurlijk veel meer aspecten die een zware druk leggen op het beroep van ambulanceverpleegkundige. In de literatuur wordt al melding gemaakt op welke wijze het een aanslag is op iemands gezondheid als er vaak onregelmatig gewerkt wordt. Het bioritme raakt van slag door de vele wisselende diensten. Naar mate je ouder wordt worden nachtdiensten steeds zwaarder en ze zijn per definitie ongezond voor  lichaam en geest. In één week tijd draaien wij kris kras door elkaar: vroege, late, nacht en weekend diensten. Medewerkers van fabrieken in ploegendienst hebben vaak een opbouwend ritme, een aantal dagdiensten opgevolgd door late diensten en vervolgens nachtdiensten, dit in het kader van de veiligheid op de werkplek. Een mooie soepele verschuiving van je bioritme van de vroege naar de late en vervolgens de nachtdiensten. Blijkbaar is die veiligheid minder relevant als je je dagelijks in opperste concentratie met hoge spoed en signalen door het verkeer manoeuvreert en in de meest vreselijke scenario’s in no-time de juiste beslissing moet nemen omdat de gevolgen anders desastreus kunnen zijn.

Daarnaast is er vaak uitloop van dienst omdat hulpverlening nu eenmaal niet te plannen is binnen reguliere en strak afgebakende tijden. Ook al is het flink uitgelopen tijdens de late dienst, en kun je vaak niet gelijk de slaap vatten, ook dan gaat in de ochtend gewoon de wekker voor de volgende dienst.

De nachtdiensten zijn in de loop van de jaren steeds drukker geworden, er wordt frequenter gereden op meldingen van huisartsen, politie en omstanders. Vaak wordt je meerdere malen per nacht van de ene naar de andere standplaats doorgeschoven om zoveel mogelijk het gebied af te kunnen dekken zodat burgers binnen de 15 minuten grens bereikt kunnen worden. De heftige emotionele situaties en de soms bezwarende weer/locatieomstandigheden dragen allemaal bij aan een bezwarende werkomgeving. In veel gevallen werken we in onmogelijke hoeken en houdingen om hulp te bieden aan slachtoffers. Zeker als er sprake is van totaal verwrongen auto’s en vrachtwagenwrakken.  De ene keer is dat in de stromende regen, dan weer blauwbekkend in de bittere vrieskou en zomers soms bij 35 graden Celsius waarbij het zweet langs je bilnaad gutst. In het slechtste geval duurt het bevrijden van (meerdere) slachtoffers soms uren. Het is een totaal andere setting dan jaren geleden. Er is veel gewijzigd binnen de ambulancezorg maar dat heeft, gek genoeg, niet tot een aanpassing in de salariëring geleidt. Lang geleden sprak ik iemand van het ministerie die mij vertelde dat de salarissen binnen de gezondheidszorg bewust lager werden gehouden dan de in ons omringende landen. Dit met het oogmerk om de gezondheidskosten niet tot grote hoogte op te stuwen. Nee, dat gebeurt wel op andere manieren, daar heb ik ook al eens een blog aan gewijd.  Ik heb dat toentertijd voor kennisgeving aangenomen maar als ik kijk naar de salariëring van verpleegkundigen in de landen om ons heen dan lijkt het wel te kloppen.

Een ander gegeven is dat mensen met onregelmatige diensten veel vaker blijken te scheiden, waarschijnlijk omdat er meer druk binnen het gezin is. Veel gemeenschappelijk momenten zoals verjaardagen, feesten en  feestdagen maar ook de kindervakanties worden vaak zonder partner doorgebracht. Op korte termijn vrij krijgen is moeilijk op deze dagen (er moet namelijk altijd bezetting zijn), vaak ben je afhankelijk van wat je zelf kunt ruilen met collega’s. En als deze collega’s op dezelfde dag in een andere dienst werken lukt dat dus ook al niet. Wat een bijkomend nadeel is (ook financieel gezien), is dat kinderopvang niet voorziet in opvang voor kinderen van mensen die in onregelmatige diensten werken. Flexibele opvang is niet altijd mogelijk, per definitie duurder en opvang tijdens nachtdiensten ronduit onbetaalbaar (als er die al is). Dit is dus zeer problematisch voor ouders die beiden in onregelmatige diensten werken en gescheiden/alleenstaande ouders. De onregelmatige diensten leggen ook een grote druk op het gezinsleven. Partners moeten alles plannen rondom het rooster van de ambulanceverpleegkundige en kunnen er niet altijd van uitgaan dat hij of zij wel op tijd thuis is om bv de kinderen op te vangen of naar school te brengen. De partners moeten ten alle tijden beschikbaar zijn als achtervang (als een dienst onverhoopt uitloopt) en bij calamiteiten in eigen gezin, omdat je nu eenmaal niet van de ambulance kunt afstappen tijdens werktijd. De werkgevers van de partners zijn hier natuurlijk ook niet altijd van gecharmeerd en dit legt dan weer een extra druk. Daarnaast is het deelnemen aan teamactiviteiten op vaste dagen of tijden lastig tot niet te plannen.

Zelf zal ik er niet veel wijzer meer van worden, omdat ik als één van de laatste der Mohikanen, nog gebruik kan maken van een ‘oude’ regeling die mij de gelegenheid geeft om eerder te stoppen met werken. Ik vraag me wel af hoe collega’s dit werk in vredesnaam vol moeten houden tot hun 67e. Ik zou dat niet meer trekken tot die leeftijd. En met een beetje pech wordt het in de loop van de jaren nog verder opgetrokken tot 70 jaar. Ik pleit dan ook met klem voor een regeling dat mensen vanaf hun 55e jaar geen nachtdiensten meer hoeven te draaien. De arbeidsomstandigheden zullen beter moeten worden als mensen langer door moeten werken. En er zal nu al gekeken moeten worden naar oplossingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Ik sta volledig achter de eisen van de collega’s. Het is niet zo dat we een topsalaris eisen, vet willen verdienen of iets van dien aard. Wat we wel willen is een salaris wat recht doet aan ons verantwoordelijke werk en de zwaarte van het beroep hetgeen we 24-7 uitoefenen, jaar in, jaar uit!

Als u meer wilt weten over het werk van ambulancehulpverleners, geeft het boek “Maar ik heb helemaal geen centjes voor de begrafenis…” op onverbloemde wijze de rauwe werkelijkheid van dit beroep weer.

Ik ben benieuwd naar jullie mening en de algemene opinie in deze kwestie. Reageren kan via deze pagina…

 

14 Comments

 1. Sven v Tol mei 13, 2015 at 11:54 am Reply

  Helder verhaal, alleen een beetje jammer dat er veelal uit de naam van verpleegkundige word gekeken.

 2. Mslob mei 13, 2015 at 4:34 pm Reply

  En zo is het!!!

 3. William mei 13, 2015 at 5:41 pm Reply

  Mooi verwoord Ronald !

 4. wouter mei 13, 2015 at 7:12 pm Reply

  Mooi verhaal, maar kijk es ook naar de chauffeurs…kennis moet maar meer en meer worden zonder dat het salaris erin meegegroeid

 5. car mei 14, 2015 at 6:31 am Reply

  Amen! Helemaal eens met je verhaal….zelf werkzaam in de wijkvp en de toekomst ziet er voor werknemers in de zorgsector erg triest uit. Werkdruk is enorm planning is een tranendal en salaris waar je droevig van wordt. Bezuinigen leidt er toe dat er meer fouten worden gemaakt er ziekteverzuim komt van werkkrachten dit met gevolg dat families hun dierbare kwijt raken. Immers een medische fout als gevolg van een broeder of zuster met een burn out of met te weinig nachtrust is nu al aan de orde!

 6. Diana mei 25, 2015 at 10:41 am Reply

  Een goed geschreven verhaal waar ik ook helemaal achter sta. Maar…. Jammer dat hier de Ambulancechauffeur niet benoemd wordt. Als vrouw van een chauffeur weer ik dat hij/zij het net zo zwaar hebben. Natuurlijk weet ik héél goed dat de verpleegkundigen de grote verantwoording hebben in het nemen van beslissingen , vaak om leven of dood. Maar Wat is een ambulanceverpleegkundige ZONDER goede en bekwame Ambulancechauffeur ?? Deze man/vrouw is toch echt wel de rechterhand van de verpleegkundigen. Moet toch ook erg allert zijn op hetgeen hij/zij doet. Draait net zoveel dag/avond en nachtdiensten.
  Sta helemaal achter jullie acties, maar wilde dit graag even kwijt ! Ook ik hoop dat er eindelijk eens naar jullie geluisterd wordt! Succes

 7. Martien Boerwinkel juni 23, 2015 at 4:53 pm Reply

  De ambulancezorg draait om de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur. Ik begrijp goed dat onze maatschappij daar zo naar kijkt. Als je 112 belt dan krijg je immers een ambulanceverpleegkundige aan de telefoon…toch?! Precies, juist in onze scene zouden we moeten weten dat ambulancezorg start bij de verpleegkundige meldkamercentralist. Die zonder pauzes onafgebroken 8 uur lang de eerste (en daarmee vaak belangrijkste) inschattingen gemaakt. Wel of geen ambulance, een tweede ambu, het MMT, reanimatie instructies, het begeleiden van een bevalling of het incasseren van de eerste klappen bij dronkenschap en geweld. De stille spil in de ambulancezorg wordt meestal, en dus ook hier, niet genoemd. Ik redeneer vanuit de gedachte dat we één team zijn als meldkamer en rijdienst. Waarom lees ik dat niet terug?

  • C juni 24, 2015 at 9:59 am Reply

   Ik denk dat PROQ&A tegenwoordig voor jullie die inschatting maakt in vele gevallen. (inzetvoorstel, primaire inzet enz) Een eigen insteek moet verantwoord worden en is niet gewenst. Respect alom voor de meldkamer, maar dit is overdreven m.i

  • R.A. de Jong juni 24, 2015 at 10:20 am Reply

   Ik snap je opmerking. In dit geval heb ik gekozen voor de rijdende dienst. Overige disciplines zijn zeker net zo belangrijk, maar ik kan niet alle direct en indirect betrokkenen bij de rijdende dienst benoemen. Daarbij gaat de FWG vergelijking waar in het verhaal sprake van is niet op voor de meldkamer centralist.

 8. Martien Boerwinkel juni 24, 2015 at 12:43 pm Reply

  Beste C…
  Tegen de tijd dat ProQa een reanimerende vader er doorheen sleept en stress bij agressieve melder wegneemt voordat de ambulance arriveert…heb jij een punt. Tot dat moment nodig ik je uit voor een stage op de MKA anno 2015!

  • C juni 24, 2015 at 1:42 pm Reply

   Hoi Martien, ik ben een collega vpk van de rijdienst die ook op de meldkamer komt, dus die stage is niet nodig m.i
   Je mist het stuk dat ik respect heb voor de collega’s van de meldkamer, maar jou inschatting over wat je allemaal moet doen in je eerste stuk is gewoonweg computerwerk. (of niet?!) het bijstaan van familie heb ik niets over gezegd….. de salarisdiscussie gaat o.a over verantwoordelijkheden (functiewaardering) op straat. Niet over computerwerk. Mvg C

 9. Elmer juni 24, 2015 at 6:26 pm Reply

  Ik ben het niet eens met de slechte salariëring. Liever zou ik zien dat er geïnvesteerd wordt in een gezond rooster en het gezond houden van de 55+ collega. De intensiteit is fors maar hard werken doen we niet echt toch…

 10. Hans juni 25, 2015 at 9:06 am Reply

  Ik lees wat reacties en ik wil hier graag op reageren:

  De Ambulancechauffeurs hebben een aantal jaren geleden een harmonisatie in het salaris gehad en dat verdienen zij ook op basis van hun verantwoordelijkheden! 
Het salaris ligt daardoor wel bijzonder dicht bij dat van een HBO- en gespecialiseerd Verpleegkundige.

  De Ambulanceverpleegkundige blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt en is diegene die hierover juridisch wordt aangesproken.

  Er wordt tegenwoordig een zeer complete- en gedetailleerde verslaglegging van de behandeling/inzet verwacht en zij moeten zich aan alle kanten indekken tegen mogelijke claims van patiënten en conflicten met de ketenpartners. Er kan tijdens de hulpverlening soms geen ruggespraak worden gehouden met de Medisch manager omdat daar simpelweg geen tijd voor is, of de MMA is even niet bereikbaar. Maar er moet wel een beslissing worden genomen!

  Momenteel zijn er al meerdere signalen van Ambulanceverpleegkundigen die zich willen laten omscholen tot Ambulancechauffeur, juist vanwege het constant werken met de grote verantwoordelijkheden in een claimcultuur van een veeleisende maatschappij.

  En natuurlijk geldt dat de CAO voor de hele ambulancezorg beter moet worden. Dat staat buiten kijf.

  

Op basis van taken en verantwoordelijkheden is het salaris van de Ambulanceverpleegkundige nodig toe aan een ‘upgrade’.
  Niemand weet dat beter dan de Ambulancechauffeur.

  Hans Duiven 11. Cornelis Lit juli 19, 2015 at 9:02 am Reply

  Ronald, mooi en helder verhaal, mee eens.
  Verschil chauffeur Pleeg 600 bruto, lijkt veel, maar niet een item waarover geschreven moet worden denk ik.
  We kennen het verleden.
  Als ik kijk naar de zorg, verpleegtehuizen, nivo 3 zeg maar, dan hebben chauffeurs een mooi salaris.
  Onbegrijpelijk eigenlijk. Willen ze schaal 8. FF 3 maanden stage op een afdeling Urologie of zo? Misschien stage PG? Ik denk dat een chauffeur, voor de verantwoordelijkheden, en werkzaamheden die gedaan moeten worden, nu al niet moeten klagen. Misschien moet daar eens naar gekeken worden. Doel op opleiding, achtergrond, en inzet. Groet C.Lit.

Leave A Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.