Counseling

life__counseling

Wat is counseling ?

Counseling is een vorm van gesprekstherapie en is bedoeld voor mensen die gedurende een relatief korte tijd hulp en begeleiding nodig hebben. De onderstaande punten komen tijdens de counseling uitgebreid aan bod:

Het oplossen of hanteren van problemen

Het vinden van antwoorden op vragen

Het benutten van ongebruikte mogelijkheden

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

 

Mijn praktijk

In de afgelopen 37 jaar ben ik als ambulanceverpleegkundige betrokken geweest bij de meest uiteenlopende vormen van menselijk leed. Vanuit deze functie heb ik veel ervaring opgedaan met betrekking tot gespreksvoering. Daarnaast heb ik de opleiding Psycho-Educatie Collegiale Ondersteuning gevolgd. Steeds vaker wordt er door buitenstaanders gevraagd of ik ondersteuning wil bieden bij persoonlijke problemen. Door het voeren van gesprekken en door het stellen van gerichte vragen, probeer ik als counselor tot de kern en de oorzaak van het probleem door te dringen. Deze vraagstellingen kunnen variëren van ongewenste, pijnlijke en moeilijke ervaringen tot bedreigende situaties in je leven. Het doel is om de bestaande stress te reduceren tot een acceptabel niveau.

Met mijn persoonlijke aanpak probeer ik problemen te verhelderen, zodat je inzicht krijgt in de oorzaak ervan. Ik bied geen pasklare oplossingen, iedereen is uniek en verdient een aanpak op maat. Door een gerichte manier van vragen stellen laat ik je zelf ontdekken of er een oplossing is. Omdat je die ontdekking zelf doet, is de kans groter dat een probleem blijvend wordt opgelost. Je bent tenslotte zelf tot dit inzicht gekomen.

 

Actieplan met concrete stappen

Als we door het voeren van gesprekken samen de kern van het probleem hebben gevonden, gaan we over tot het stellen van een doel. Daarbij hoort een actieplan op papier, met concrete stappen die moeten leiden naar een oplossing van de problemen of een manier om er beter mee om te gaan. Jij als cliënt houdt te allen tijde de regie. Jij bepaalt wat je wilt vertellen, waar we over praten. Er wordt niets opgedrongen en alles blijft strikt vertrouwelijk.

 

Gespreksmogelijkheden

Gesprek in de praktijk / Gesprek op locatie / Gesprek thuis (binnen de regio) / E-counseling via Skype

 

Vergoeding

Er is voor mijn praktijk geen verwijzing van de huisarts nodig, afspraken worden gepland in onderling overleg. De tijdstippen van counseling kunnen plaats vinden tussen tussen 09:00 en 21.00 uur met uitzonderingen van de weekenden. Voldoende mogelijkheden voor u om een geschikt tijdstip  te plannen.

 

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen via info@ambulancehulpverlening.com

U ontvangt van mij een vragenlijst die u op uw gemak kunt invullen en retourneren. U vult alleen in wat u zelf kwijt wilt. Na een vrijblijvende intake bekijken we gezamenlijk of er een basis is om de counseling voort te zetten. Het verplicht u verder tot niets.
pijlen