Trainingen

De-escalerend werken: De aanpak vanuit de praktijk

Steeds vaker voelen hulpverleners zich bedreigd. Gaat het er gewoon bij horen? Is er wat aan te doen? Kun je er zelf wat aan doen, en zo ja, hoe?

Omgaan met escalerende situaties is momenteel een heet hangijzer.
Modellen en theorieën geven een handvat maar in de praktijk is het vaak een heel ander verhaal.
Ronald de Jong heeft 37 jaar praktijkervaring in de eerstelijnshulpverlening. Functioneren in de meest bizarre en afschrikwekkende situaties heeft hem de do’s en don’ts geleerd om escalatie te voorkomen. Een training gebaseerd op een ruime praktijkervaring, die bij alle deelnemers op het netvlies blijft hangen. Een benadering die amper toegepast wordt door hulpverleners, maar die in 99% van de gevallen zeer effectief blijkt.

Misschien onconventioneel maar wel doeltreffend.

 

Medisch/technisch handelen: Tips en trics voor verpleegkundigen.

De thuiszorg is steeds vaker prominent aanwezig bij complexe verpleegsituaties. De vergrijzing neemt toe en de zorg in de thuissituatie wordt steeds complexer.  Er worden meer bekwaamheden verwacht van de medewerkers in de thuiszorg.  De praktijk leert dat er veel behoefte is aan bijscholing op het gebied van venapuncties / infusietherapie en andere parenterale toedieningsvormen. Hoe leer ik slechte vaten aan prikken, welke manier is voor de patiënt het minst belastend en pijnlijk? Welke tips en trics kan ik gebruiken om bij patiënten een intraveneuze toegang te creëren? Hoe ga ik om met centrale lijnen in de thuissituatie? Maar ook ethische vraagstukken komen veelvuldig voor. Wanneer start ik met reanimatie in een thuissituatie, waar moet in aan denken in welke situatie en bij welke patiënt is dit gewenst? Ronald de Jong heeft voor de meest uiteenlopende situaties onder de meest stresserende situaties handreikingen die je kunnen helpen om in dit soort situaties het hoofd koel te houden en te handelen zoals er van een professional verwacht mag worden.

 

Voorlichting:

Het beroep van ambulanceverpleegkundige spreekt veel beginnende verpleegkundigen aan. Maar weinig startende beroepsbeoefenaren beseffen met welke situaties ze in aanraking kunnen komen. Het vak van ambulanceverpleegkundige omvat meer dan het toepassen van een op de situatie toegespitst protocol. Het inschatten en (kunnen) beheersen van escalerende situaties wordt immers nergens aangeleerd. Op welke manier kan je effectief omgaan met patiënten en bereik je het door jouw gewenste doel?  De aanpak van dit soort complexe situaties wordt inzichtelijk gemaakt door een interactieve benadering. Is deze vorm van hulpverlenen wel op mijn lijf geschreven? Iedereen zoekt immers spanning en sensatie! Maar welke hulpverlener wil de situatie graag laten escaleren en ziet zich zelf het liefst als slachtoffer op de voorpagina? Genoeg stof om over na te denken en over te discuteren!