TRIAGE

Gastcollege als aanvulling op bijvoorbeeld een BHV opleiding.

Regelmatig blijkt er tijdens acute situaties een gebrek te zijn aan specifieke vaardigheden en kennis om de ernst van een situatie in te schatten. In gevallen van zichtbare bloedingen etc. is behandeling duidelijk. In de gevallen dat het een combinatie betreft van ademhaling, circulatie of een verstoring in deze systemen wordt het ineens minder duidelijk en slaat de paniek om juist te handelen snel toe.

Door middel van deze training krijgen de cursisten een duidelijk beeld wanneer er acuut en snel opgetreden moet worden en welke symptomen we hierbij kunnen waarnemen. Na afloop is iedereen in staat om een snelle screening te maken over de ernst van de verschijnselen. Mede aan de hand van casuïstieken worden verschillende scenario’s getraind om tot een juiste inschatting te komen. Er wordt niet verwacht dat cursisten medisch onderlegd zijn. De training wordt gegeven vanuit een brede praktijkervaring en specifieke kennis over de ambulancehulpverlening.

Specifieke doelen:

  • Snelle inschatting kunnen maken van de toestand van de patiënt.
  • Adequate hulp inschakelen
  • Handelend op kunnen treden

 

Aantal deelnemers; maximaal 15 personen per training

Gemiddelde tijdsduur per training 2 uur